Oldalak

2011. augusztus 12., péntek

Nyaralunk-Nagybörzsöny

 Nagybörzsönyben nyaraltunk, a képeket a fotóalbumban meg lehet tekinteni.
Az idő nem volt kegyes hozzánk, minden nap esett, így nem tudtunk a hegyekben kirándulni. Ettől függetlenül
akadt látnivaló bőven. A falu egy kis gyöngy szem.
A Börzsöny nyugati peremén, a Börzsönyi-patak völgyében fekvő község. Területe már az őskőkortól kezdve lakott, neve a XII. sz.-tól jelenik meg oklevelekben. A falu 1293-ban - az esztergomi érsekség birtokaként - Bersen vagy Wersen formában szerepelt. A környék nemesfémbányászata valószínűleg már a XII. sz. elején, II. András idejében megkezdődött. 1417-ben Zsigmond a településnek bányajogot adott, és szász telepeseket hozott a magyarok mellé az itteni arany-, ezüst-, réz- és vasércbányák művelésére. 1438-ban Albert király is telepített szászokat, s 1439-ben már bányavárosként említették Nagybörzsönyt. A török hódoltság alatt elnéptelenedett, majd ezt követően, a XVII. sz. végén újratelepült. 1700 körül már kiváltságokkal bíró robotmentes hely volt, 1724-ben pedig itt rendezték Hont vármegye közgyűlését. A XVIII. sz. közepén egyike a hét oppodiumnak (bizonyos kedvezményekkel rendelkező település), majd a század végére mezőváros lett, bányái a XVIII. sz. második felére kimerültek. Bora híres volt mindaddig, amíg a XIX. sz. végi filoxera-vész el nem pusztította szőlőit. 1951-ben a Kovács-patak völgyében, kutatás céljára egy időre megnyították a régi ércbányákat. Nagybörzsöny bányái tudománytörténeti jelentőséggel bírnak, ugyanis Kitaibel Pál 1795-ben egy innen származó ércdarabból különítette el és fedezte fel a tellur nevű kémiai elemet.

A falu látnivalói: Nagybörzsöny legidősebb és legjelentősebb műemléke a falu szélén, a bekötöút mellett álló, román stílusú Szent István-templom. A templomot a XIII. sz. első harmadában emelték, majd a tatárjárás után újjáépítették és bővítették. Ekkor került a szentély külső falára a gyémántfrízből, ívsorból álló díszes főpárkány a 19 db bajszos emberfejjel és ekkor épült az ikerablakokkal áttört templomtorony. A XV. sz.-ban a síkmennyezetű hajó és a torony közé bejáratot vágtak. A középkori vonalvezetésű, de (a kapufelirat szerint) 1632-ben épített kőkerítőfallal körülvett épület az egyik legszebb Árpád-kori falusi templomunk, melyet az 1960-as években gondosan helyreállítottak. A falu plébániaegyházaként működött a XIII. sz.-tól a XV. sz. elejéig, mikor a németek jövetelével a faluközpont áttevődött a bányásztemplom köré. A településre érve a Petőfi Sándor úttól jobbra, emeletes és földszintes XIX. sz.-i épületekből álló, különleges, kerítés nélküli, rendszertelen beépítésmódot még többségében őrző pince-présház együttes fogadja a látogatókat. A Templom téren álló késő barokk, klasszicizáló Szent Miklós-plébániatemplomot 1782-88 között építtette Batthyány József esztergomi prímás. A József Attila utca sarkán áll a tájház. Az alápincézett, három helyiségből álló, feltehetően XVII. sz.-i épület valaha a bányagazda háza volt. A vele szemben lévő kis dombon áll a keletre tájolt, gótikus eredetű, toronytalan r. k. Bányásztemplom. Főbejárata felett egy 1417-ből származó bányászcímer látható. Építése a XIII. sz. közepére tehető, majd a XV. sz.-ban gótikus, a XVII. sz.-ban pedig kora barokk stílusban bővítették és átalakították. A XVII. sz.-ban egy ideig az evangélikusok használták. Az épület diadalíve (alsó része XIII. sz.-i), csillagboltozatos szentélye, a főkapu, az északi és déli oldalbejáró, több ablaka, a csavart oszlopon nyugvó szentségháza mind-mind középkori, a négyszögletes ablakok már a barokk átépítés eredményei. A Bányásztemplom mellett álló műemlék jellegű r. k. plébániaház 1754-ben, barokk stílusban épült, később bővítették és átépítették. A falu főterének (Hunyadi tér) közelében található a klasszicista evangélikus templom, amely az 1780-as években emelt kisebb evangélikus templom helyére 1847-52 között épült. A Börzsönyi-patak vizét hasznosította a XIX. sz. közepén, a falu északkeleti részére épült, 1 felülcsapó vízikerékkel működő Antal-féle vízimalom, amely ma már múzeum. Az épület egyben lakóház és istálló is volt, mai berendezésének mindkét hengerszéke egy Dunán elsüllyedt hajómalomról, az 1930-as években került ide. Az épület egykori lakóhelyiségében berendezett kiállítás a malomipar történetét és dokumentumait mutatja be. A falu környékén egy bronzkori földvár sáncának maradványát és két késő bronzkori erődített telep nyomait fedezhetjük fel (lásd a várakat ism. fejezet). A Hosszú-völgyből induló nagybörzsönyi kisvasút a turizmus egyik kedvelt eszköze.


A főtértől két perces sétára található az evangélikus templom szomszédságában az Antal-féle műemlék vízimalom.Az 1570. évi török összeírásban Börzsönyben két malmot írtak össze a mohamedán adószedők. Forrásaink szerint az 1700-as években több molnárcsalád is élt a településen. A helység belterületét ábrázoló 1783. évi térkép a Börzsöny-patak mentén összesen négy malmot ábrázol. A 20. század első felében szintén négy malom őrölt az akkor kétezer fős községben.
A teljes épségben fennmaradt műemlék Antal-féle malmot vízvezető árkaival együtt az 1847. évi nagy tűzvész után építették, 1851-ben készült el. A hosszú, nyeregtetős malomépületben a molnár és családja, valamint a háziállatok is helyet kaptak. A meghajtáshoz szükséges vizet a patakon kb. 200 méterre feljebb épített duzzasztógáttól egy keskeny csatornán vezették az épülethez. A malomrész kétszintes: a hosszanti fal síkjából kiugró nyeregtető védi az alsó szinten lévő vízikereket és a hozzá kapcsolódó erőátviteli művet. A mélyen elhelyezett malomkerék felülcsapó, azaz a víz felülről zúdul a lapátokra, így nagyobb meghajtó erőt jelent, mint az alulcsapó megoldás esetében. A víz az épület alatti alagúton, majd egy rövid árokszakaszon át tér vissza a patakba. A kerék feletti szinten, lényegében a földszinten található a daráló, a hengerszék és a tisztítóberendezések. A malomszerkezet mai hengerszékei az 1930-as években kerültek beépítésre.
Az Antal-féle malmot inkább csak a falubeliek használták. Az aratás és cséplés után nyáron és kora ősszel éjjel-nappal folyamatosan üzemelt, így napi 12-16 mázsa búzát őrölt naponta. Az első őrlésből származó terméket szitálással választották ketté. A finom lyukú szitán áthullott a kész finom liszt, a szitán fennakadt, durvábbra őrölt korpás anyagot pedig újra őrölték, amíg csaknem korpamentes nem lett.
A malom lakószobájában a Pest Megyei Malomipari Vállalat által fenntartott kis kiállítás a malomipar történetét mutatja be.
 

2011.06.27
      
A Szent István-templom szentélye pontosan kelet felé néz, azaz az épület jól keletelt, falai barnásvörös trachit kőből faragott kváderekből készültek, s eredetileg is vakolatlanok voltak.Hajója belső hossza kb. 7,5 méter, szélessége 4,25 m, a felmenő falak kb. 0,8 méter vastagok, a félköríves záródású szentély a nyugati végében 3,2 m széles, legnagyobb kelet-nyugati hossza pedig 3,1 méter körüli. A nyugati homlokzat előtt emelkedő torony kb. 4,1 x 3,3 méteres külméretű. A szentély hossztengelyében, a keleti oldalon egy gazdagon profilált, félköríves tölcsérablak található, a keret alján bordás, félgömbös díszítéssel.

2011.06.27
A Szent Miklós-templom a 18. század végén épült, de a Szent Miklós titulus ekkor már hosszú múltra tekintet vissza a településen. A 13. században az ide érkező németek egyházát, a mai Bányásztemplom elődjét a nyugati jövevények körében kedvelt védőszent, Szent Miklós (a kalmárok, kereskedők védőszentje) tiszteletére szentelték fel. Az itteni magyarság plébániája a Szent István-templomhoz tartozott. Néhány nemzedéknyi együttélés után a helyi magyarság eltanulva azok nyelvét beleolvadt a jobb módú – kereskedelemmel is foglalkozó – németségbe. Ennek eredményeként a Szent István-templom elvesztette híveit és vele plébánia jogállását, és így a Bányásztemplom, az akkori Szent Miklós-templom lett a helység egyházi központja. A 16. század közepe táján a lakosság többsége áttért az evangélikus hitre, ezért a 16-17. század nagyobb részében ők használhatták ezt az egyházat.
2011.06.27
A Bányásztemplom mellett, a plébánia és a régi katolikus iskola szomszédságában található 17. századi épületbe lépve több generációnyit ugorhatunk vissza az időben.

Csipkefaragások

2011.06.27
2011.06.27
Új látvánnyal bővült a településünk kínálata. 2008.május 1 el megnyitotta kapuit Kókai Géza szépművészeti fafaragások kiállítása. Országosan szép egyedi munkák. A kiállítás a Széchényi utca 3 szám alatt tekinthető meg.
 
Gondolom ennyi látnivaló kedvet ébresztett a kirándulásra. Mindenkinek ajánlom felfedezni ezt a szép települést. Mi jövőre is elmegyünk.
 

2011. június 15., szerda

Júniusi események

Június első hétvégéjén kirándulni volt a" Tótkomlós turizmusáért egyesület". A tanya múzeumot tekintettük meg , utána szalonna sütés és beszélgetés következett.Megtekintettük az elkészült pihenőt, amit mindenki kedvére használhat. Bicikli kirándulás alkalmával itt meg lehet pihenni, lehet tisztálkodni és sátorozva megpihenni. Egy baja van a dolognak, hogy nincs ivó víz, ami van, csak tisztálkodásra alkalmas.
A második hétvégén tartották a II. Tótkomlós Rallyt amiről képeket a bundagaborlajos.fotoalbum linken találtok. Rengeteg néző sereglett össze.
A harmadik hétvégén tartja a város 19-én a Múzeumok éjszakáját.Minden múzeum 19-24 óráig lesz látogatható.
június 18.
                                 Sörünnep

június 19.
Múzeumok éjszakája

június 25.
VII. Déli Nagy Cowboy Találkozó

június 25-26.
III. Rózsa Fürdő Strandröplabda bajnokság

július 2.

Nyári Kulturális Est

július 3.
Lada Cross


július 2-3.
III. Rózsa Fürdő Lábtengó bajnokság

július 9-10.
VI. Rózsa Fürdő Napok és Rózsa Kupa úszóverseny

július 16.
VI. Tótkomlósi Nemzetközi Szenior
Úszóverseny
július 22-24.
III. Tótkomlós Kétkerekűek Találkozója

július 30.
Vízi foci bajnokság


Remélem sokan kaptatok kedvet a kiránduláshoz és fotózáshoz.
Mindenkit szeretettel várunk!

2011. május 18., szerda

Harmónia

A tótkomlósi szlovák általános iskolában működik egy Harmónia csoport, ami most ünnepelte 20. születésnapját.
A falu közösségét kultúrprogrammal örvendeztették meg a gyerekek. Kicsik és nagyok lelkesen készültek a fellépésre.
A kultúr csoportban néptáncolnak, énekelnek, mandolínoznak és színjátszanak a gyerekek.
Ezekből a produkciókból láttunk egy csokorra valót.
Elkészült a DVD film belőle, és képeket is lehet böngészni a neten.
Ide írja be a kép nevét!  Ide írja be a kép nevét!  Ide írja be a kép nevét!  Ide írja be a kép nevét!  Ide írja be a kép nevét! 

2011. május 11., szerda

Tavasz

Sok minden történt amióta nem találkoztunk.Kezdem az elején.
Itt Tótkomlóson megnyílt a mesterségek háza.

A megnyitóra sokan voltak kíváncsiak.Budapestről és a környező falvakból is jöttek fotósok.
Már a pályázatra élesítették a gépeiket.A mesterségek házában összegyűjtötték a még fellelhető régi használati eszközöket és tárgyakat, amiket meg lehet tekinteni. Például berendeztek egy kovács műhelyt. A kézműves foglalkozások, gyerekek és felnőttek részére is jó kikapcsolódást fognak biztosítani.
Kosár fonást, gyöngyfűzést, szövést,hímzést,korongozást,csipkeverést lehet majd tanulni.
A megnyitó alkalmából köszöntötték az egybegyűlteket.
 Majd az óvodások táncos műsort adtak elő,

 és kis ajándékkal kedveskedtek a néző seregnek.


Ezt követően a pávakör szlovák dalokkal szórakoztatta a publikumot.

 A pap megáldotta az épületet,

és ezzel megnyitottnak tekinthettük a mesterségek házát.
Délután a nézelődőket zsíros kenyérrel, gőzönfőttel és tolofánkkal kínálták. A gyerekek kipróbálhatták a kosárfonás, szövés,korongozás rejtelmeit.
     

Április végén tartották Pitvaroson a szlovák napot, amire ellátogattunk mi is.
A helyi iskolások műsorral szórakoztatták a vendégeket.
Ide írja be a kép nevét!

Ezt követte a vacsora és a tánc.

Ide írja be a kép nevét!  Ide írja be a kép nevét!

Május első hétvégéjén virág vásárral ünnepeltük a jó időt, de csak délelőttre tartogatta magát, mert délutánra a K2 bográcsfőző versenyére igen lehült a levegő. Fogyott is a jó féle pálinka és a különböző pörköltek.
Május 10-ével nyílt, fotó kiállítás a Természet Házában. Csoda szép fotókat lehet látni, mindenkinek ajánlom megtekintésre.

Remélem felkeltettem az érdeklődésedet a falunk iránt, mert itt mindíg történik valami.

2011. február 13., vasárnap

Tél végi mulatságok

A múlt héten megenyhült az idő és már terjedt is az influenza járvány. Beleestem én is ahogy kell. Egy napig rázott a hideg, így aztán egész nap az ágyat nyomtam. Szegény párom azt sem tudta mit készítsen nekem ennivalót. Az igazat megvallva, nem ízlett semmi. De másnapra kialudtam a legnagyobb bajt, és már csak a makacs köhögés maradt. Főztem is jó csontlevest sok zöldséggel finom metélttel, és sok erőspaprikával, hogy a fejed búbja is vakaróddzon. Vacsorára mézes kenyér, mézes teával jó forrón. Ez kiűzi a bacilusokat.

Fotópályázat volt Tótkomlóson a Polgármesteri hivatal támogatásával. A párom és a lányaim is beneveztek.
A párom és a nagyobbik lányom különdíjat kapott. Tótkomlós honlapjára ha felmész szavazatodat leadhatod a beérkezett pályaművekre. Február végén kiértékelik és a legtöbb szavazatott kapott kép külön díjban részesül.

Ha érdekel a fotózás és Tótkomlósról szeretnél képeket készíteni, a legújabb pályázatot megtalálod itt.

Posted: 27 Jan 2011 04:36 AM PST
A pályázat célja: Tótkomlós felfedezése, fénnyel írott szellemtárának megalkotása
A pályázat témája: Minden megörökíthető, ami “a Kárpát-medence kellős közepén” fekvő kisváros örökségét, értékeit jeleníti meg: közösségünk hagyományai, arcai, tárgyai, a város épületei, építményei, enteriőrök, utcaképek, temetők, a Száraz-ér völgyének partjai, kiöntései, növény és állatvilága, a városszéli puszták, mezőgazdasági és ipari emlékek. A település napos és árnyoldala és bármi más, ami a róla alkotott kép által válik önmagán túlmutatóvá, illetve ami választ ad arra a kérdésre, hogy miért lehet szeretni Tótkomlóst. A helyszín kötöttsége és a tematika kötetlenségének kettőssége jelenti a kihívást a látó/látogató szemek számára.
Részvételi feltételek: A fotópályázaton bárki részt vehet Tótkomlóson készült képeivel, sorozataival életkortól, állampolgárságtól, nemzetiségtől, foglakozástól és lakóhelytől függetlenül.
Nevezési díj nincs.
A szervezők részvételre biztatják azokat a fotósokat, akik a világ bármely táján már tudtak remekbe szabott képeket készíteni, de Tótkomlóson még nem tették próbára tehetségüket, valamint a komlósiakat és a Tótkomlósról elszármazottakat, akik ily módon szeretnének hitet tenni városuk mellett.
Egy pályázó legfeljebb 11 db felvételt küldhet be digitális adathordozón (CD). Egy sorozat minimum 3, legfeljebb 11 képből állhat, és egy képnek minősül. A sorozatok megbonthatók. A digitálisan beküldött fotók legalább 5 megapixel (2562×1936) felbontásúak és jpeg formátumúak legyenek.
A képfile-ok elnevezése: a pályázócsaládneve_keresztneve_aképrövidcíme_nevezésilapszerintisorszáma. A képfile-ok a nevezési lapon szereplő adatokkal egyértelműen azonosíthatók legyenek.
A zsűri által kiállításra javasolt képeket a Tótkomlósi Városvédő Egyesület rendeli meg fotólaborban. A díjnyertes, illetve a nem díjazott, de kiemelkedő színvonalat képviselő alkotásokat kiállításon mutatjuk be a nagyközönségnek. A kiállításra elfogadott képekből katalógust készítünk, valamint a kiállítás után megjelentetjük az egyesületünk honlapján.
A kiállítási anyag a tótkomlósi tárlat után rendelkezésre áll másodbemutatókra az ország egész területén.
A zsűri tagjai: Korniss Péter fotóművész, Szarka Klára fotótörténész, Dezső Tamás fotóművész
Díjazás:
l. díj: 120 000 Ft
II. díj: 90 000 Ft
III. díj: 60 000 Ft
Támogatók különdíjai, tárgyjutalmak
Határidők: A fotók beküldési határideje: 2011. december 31.
Zsűrizés: 2012. január
Értesítés a zsűrizésről, a kiállítás helyszínéről és időpontjáról 2012. február 4-ig.
Pályázati cím: A pályaműveket CD-n, kitöltött nevezési lap kíséretében az alábbi címre kérjük beküldeni:
Dr. Kancsó János, 5940 Tótkomlós, Fő u. 12.
Kapcsolat felvétel, információ, pályázati kiírás, nevezési lap elérhető a http://www.varosvedo.totkomlos.hu honlapon, e-mail: csonakos12@qmail.com. Mobil: +36-30-9670-279.
“A feladat nem mindent kimeríteni, hanem a kimeríthetetlent megtalálni” Hamvas Béla
Pályázati kiírás letöltése (PDF)

Tavasszal elkezdjük bejárni a turista útvonalakat, ha van kedved jelentkezz és csatlakoz hozzánk. Kerékpárral megyünk és fényképezőgéppel felszerelve.

Kezdődik a farsangi szezon és sorakoznak a bálok.
Tótkomlós Szlovák Önkormányzata,
a Szlovák Regionális Kulturális Központ
 és a Komlósi Szlovákok Szervezete
tisztelettel meghívja Önt
2011. február 19-én 18 órakor
 a Szlovák Általános Iskolában tartandó
SZLOVÁK BÁLRA.
      
Zene: Bartos Zsolt
 Menü:  raguleves,
                    rántott szelet, sült hús
                    törtburgonya,
                    savanyúság
Belépő:                          2000 Ft/fő
                   Gyermekbelépő:          1000 Ft
Jegyek vásárolhatók:
A szlovák iskola titkárságán hétköznap 8-15 óráig
Információ: Tel: 68/462-076

2011. január 11., kedd

Vége az ünnepeknek

Eltelt a karácsony a szilveszter és már lebontottuk a karácsonyfát is. Karácsony táján sokat sétáltunk a szabadban és szívtuk a friss levegőt. A párom készült a legújabb fotó pályázatra és készített szép téli képeket.
A mindenki karácsomyára lett feldíszítve a polgármesteri hivatal előtti fenyőfa.A nagy platánfa is behavazódott.

Karácsonyra nálunk vendégeskedett a família, így én készítettem az ünnepi ebédet.
Húslevest készítettem májgaluskával, mivel ez a család kedvence. Utána volt töltött káposzta és őzragu. A mama zserbóval járult hozzá az ünnepi asztalhoz. Én meg beiglit sütöttem, diósat és mákosat.
   
A levest megfőzzük mint máskor és a betét is gyorsan elkészül.
 Májgaluska: Ledarálom a májat, vöröshagymát, zöldségzöldet.Tojást ütök hozzá, megsózom, borsozom és búzadarával összekeverem.Forrásban lévő levesbe beleszaggatom és készre főzöm.
Őzragu: Az őz húst pár nappal előtte bepácoltam vörösboros pácban.
A húst a negdinsztelt hagymára teszem átforgatom, ízesítem sóval, borssal és felöntöm a páclével. Így főzöm készre.A legvégén gombát párolok és ezt is hozzá keverem, knédlit kínálok mellé.
Knédli
Hozzávalók: 50 dkg rétes liszt, 1 tojás, 2 dkg friss élesztő, 1 tk cukor, ½ tk só, 3-3,5 dl víz

Tegyük a lisztet egy dagasztó tálba, adjuk hozzá a sót, majd a tojást is.
Az élesztőt futtassuk fel kevés cukros vízben.
Majd tegyük a felfutott élesztőt a lisztbe, és kezdjük el dagasztani.
A vizet fokozatosan adjuk hozzá, végül csak annyit, hogy kalácstészta állagú tésztát kapjunk.
Érdemes dagasztógéppel dolgozni, mert a knédli akkor igazán jó, ha legalább 15-20 percig dagasszuk. Ezt kézzel nehezen bírná az ember.
Ha már jó a tészta, szórjuk meg liszttel, majd takarjuk le tiszta ruhával, és kelesszük 2,5 szerezése.
Ha megkelt, lisztezett deszkán vágjuk kb. két egyforma méretű cipóra, amiket a tenyerünk segítségével formázzuk kicsit hosszúkásra, kenyér alakúra.
ismét takarjuk le őket ruhával.
Közben tegyünk egy pároló rendszer aljába vizet kb. az 1/3-áig. Só nem kell bele.
Forraljuk fel a vizet, majd vegyük alacsonyabb hő fokozatra (villanytűzhelyen én II. fokozatra vettem vissza).
A párolóedény lyukas részét vékonyan olajozzuk ki, majd tegyük bele óvatosan az egyik cipót.
Tegyük a vízgőz fölé, és fedjük be lehetőleg domború fedővel, aminek az oldaláról levezetődik a víz, és nem az ételre esik vissza azonnal.
Nagyon fontos, hogy 20 percig ne nyúljunk a knédlihez. Egyesek szerint elég hozzá a 20 perc, Zsuzsa 30 percet írt, én tehát 25 percig hagytam a gőzben a kenyereinket.
Ha elkészült egy lapos fakanál segítségével emeljük meg két oldalról. Az olajozásnak köszönhetően nem tapad oda, könnyen kivehető.
Tegyük egy tálcára hűlni.
Utána töröljük ki a lyukas edényt, ismét olajozzuk ki, majd szintén folytassuk ennek a gőzölését is.
A friss knédliket vékonyan kenjünk át olíva olajjal, hogy ne száradjon és ráncosodjon meg a külseje.
Miután már langyosra kihűltek, könnyen szeletelhetők. A hagyományos knédlit kb. 1,5 cm vastagságúra szeletelik.
      
A szilvesztert itthon töltöttük.
Töltött tojás és francia saláta volt a menü.
   

A házunk végében folyik el a száraz-ér. Télen ez is nagyon szép.Lassan lehet készülni a tavaszra édesapa már nagyon nézi a horgász műsorokat, alig várja, hogy botot ragadhasson.A Körösre szoktunk lejárni pecázni, de most az olvadás miatt nem megközelíthető a part.
Ha lehet már kirándulni akkor további látnivalókat mutatok be a környékünkről.